Великий депресивний розлад та стрес-опосередкований розлад: чи наявний зв’язок зі вживанням опіоїдів

Резюме. Наведено результати дослідження щодо оцінки причинно-наслідкових зав’язків між застосуванням рецептурних опіоїдів та розвитком великого депресивного розладу та стрес-опосередкованого розладу

Сьогодні США перебуває в стадії опіоїдної епідемії, з приблизно 5-кратним збільшенням застосування рецептурних опіоїдів за останні 20 років. Наявні дані свідчать, що з кожним роком підвищується смертність серед пацієнтів, які вживають рецептурні опіоїди, і сьогодні цей показник становить 68% із 702 тис. смертей на рік.

Практика призначення рецептурних опіоїдів потребує розуміння всіх переваг та ризиків їх застосування у когорті пацієнтів із хронічними захворюваннями, що потребують анальгезії. І хоча опіоїди є ефективними анальгезивними препаратами, постійне їх застосування пов’язане з численними побічними ефектами, включно з розвитком імуносупресії та нейрогуморального дефіциту. Результати спостережних досліджень свідчать, що терапія опіоїдами асоціюється з розвитком великого депресивного розладу (ВДР) та стрес-опосередкованого розладу (СОР). Статистичні дані свідчать, що близько 7,8 млн дорослих осіб із психічними розладами, зокрема з ВДР та СОР, отримують майже 200 млн рецептів на опіоїди.

Оскільки сьогодні ВДР та СОР є провідними глобальними причинами інвалідності та смертності осіб в усьому світі, визначення зв’язку між застосуванням опіоїдів та розвитком цих станів є корисним для створення ефективних стратегій профілактики. Проведено дослідження з метою визначення потенційних зав’язків між застосуванням опіоїдів або інших анальгезивних засобів та розвитком ВДР та СОР.

Методи дослідження

Проведено дослідження з повногеномним пошуком асоціацій, в яке були включені пацієнти з біобанку UK Biobank та досліджень Lundbeck Foundation Initiative for Integrative Psychiatric Research, які отримували терапію опіоїдними і неопіоїдними анальгетиками. У дослідженні використовували метод Менделевської рандомізації.

Основними кінцевими точками розглядали розвиток ВДР, тривожні й стресові розлади, пов’язані з призначенням опіоїдів та нестероїдними протизапальними препаратами.

Результати дослідження

Загалом до фінального аналізу було включено 737 473 пацієнтів, які отримували терапію опіоїдами або неопіоїдними анальгетиками.

Результати проведеного дослідження продемонстрували, що застосування опіоїдів асоціюється з розвитком ВДР на 14% (відношення шансів (ВШ) 1,14, 95% довірчий інтервал (ДІ) 1,06–1,22; р

Висновки

Результати проведеного дослідження свідчать про наявність причинно-наслідкового зв’язку між застосуванням рецептурних опіоїдних препаратів і розвитком ВДР та СОР.

Результати нещодавнього дослідження продемонстрували, що терапія евінакумабом значно знижує рівень холестерину ліпопротеїдів низької щільності у пацієнтів із рефрактерною гіперліпідемією.

  • Rosoff D.B., Smith G.D., Lohoff F.W. (2020) Prescription Opioid Use and Risk for Major Depressive Disorder and Anxiety and Stress-Related Disorders. JAMA Psychiatry. Nov. 11.
  • US Centers for Disease Control and Prevention (2019) Understanding the epidemic: drug overdose deaths in the United States continue to increase in 2015. Published 2011. Updated Dec. 19, 2018. Accessed Nov. 5, 2019 (https://www.cdc.gov/drugoverdose/epidemic/).

Анна Хиць

23 декабря, 2020
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *