Liki24 UA

Асоціація протокової карциноми in situ та смертності від раку молочної залози

Резюме. Як відомо, протокова карцинома in situ сама по собі не загрожує життю пацієнтів, але може прогресувати до інвазивного раку молочної залози, що і призводить до високої смертності пацієнтів. У цій публікації наведено огляд дослідження щодо оцінки ризику смерті від раку молочної залози у пацієнтів із протоковою карциномою in situ порівняно з жінками із загальної популяції

Актуальність

Протокова карцинома in situ (ПКІС) характеризується розвитком ракових клітин у протоках молочної залози і зазвичай діагностується за допомогою мамографії. Близько 3% пацієнток із загальної кількості випадків ПКІС помирають від раку молочної залози протягом 20 років. Відомо, що зазвичай ПКІС сама по собі не загрожує життю пацієнтів, але може прогресувати до інвазивного раку молочної залози. Відповідно до цього, основною метою лікування пацієнток із ПКІС є запобігання прогресуванню до інвазивного раку молочної залози, досягнення контролю над захворюванням та запобігання смерті. До основних варіантів лікування у разі ПКІС належать: хірургічні (лампектомія та мастектомія), променева та гормональна терапія.

Дизайн дослідження

Проведено дослідження з метою оцінки ризику смерті від раку молочної залози у пацієнтів з ПКІС порівняно з жінками із загальної популяції. У дослідження було включено жінок з підтвердженим діагнозом ПКІС у період 1995–2014 рр. Дані отримані з баз даних Surveillance та Epidemiology and End Results. Спостереження жінок тривало по 2016 р.

Як основну кінцеву точку розглядали смертність від раку молочної залози.

Результати

Загалом до дослідження було включено 144 524 жінок із ПКІС, середній вік яких на момент встановлення діагнозу становив 57,4 року. 1 540 жінок померли від раку молочної залози, з яких 458 смертей зареєстровано в загальній популяції жінок без ПКІС в анамнезі.

Смертність від раку молочної залози серед жінок із ПКІС була вищою у понад 3 рази порівняно із загальною популяцією жінок (відношення шансів 3,36, 95% довірчий інтервал 3,20–3,53).

Висновки

Результати дослідження демонструють, що ризик смерті від раку молочної залози після встановлення діагнозу ПКІС був вищим у більше ніж 3 рази, порівняно із загальною популяцією жінок без вказівки в анамнезі на ПКІС.

Нагадуємо, що артеріальна гіпертензія є найпоширенішим коморбідним захворюванням серед жінок із раком молочної залози, що прямо впливає на прогноз пацієнтів. При цьому, відповідно до оцінки серцево-судинного ризику за шкалою SCORE, чим вища категорія ризику пацієнтів із АГ, тим нижча виживаність пацієнтів.

  • Giannakeas V., Sopik V., Narod S.A. (2020) Association of a Diagnosis of Ductal Carcinoma In Situ With Death From Breast Cancer. JAMA Netw Open., 3(9): e2017124. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2020.17124
  • Narod S.A., Iqbal J., Giannakeas V. et al. (2015) Breast cancer mortality after a diagnosis of ductal carcinoma in situ. JAMA Oncol., 1(7): 888–896. doi:10.1001/jamaoncol.2015.2510.
  • He W., Lindström S.L., Hall P. et al. (2017) Cause-specific mortality in women with breast cancer in situ. Int. J. Cancer., 140(11): 2414–2421. doi:10.1002/ijc.30413.

Анна Хиць

27 октября, 2020
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *